MEDIA

PRE-SPAWN PIKE

Ett magiskt efterleksfiske

Stora gösar på pelagiskt vertikalfiske!

AMS VERTIKALFILM