GUNKI IRON PERCH

REGLER för  tävlingen GUNKI IRON PERCH 

 • Fisken får inte ”sträckas” dock får stjärtfenan justeras. Endast en hand på fisken, inga fingrar i munnen. Fisken ska mätas med överläppen mot gavel alternativ stängd mun. Bilden ska tas ovanifrån så att man tydligt kan se fisk och markeringar. Mätbrädan skall ha en tydlig gavel.
 • Fångstbild med bete obligatorisk.
 • Den som fångar de 5  längsta abborrarna  under perioden fr.o.m 1 mars fram t.o.m 31:e oktober 2024  vinner tävlingen.
 • Anmälningar sker löpande med start fr.o.m 1 mars 2024 t.o.m 31:e oktober 2024
 • Abborren måste vara minst 40cm för att få räknas.
 • Återfångster räknas ej
 • Inga fiskar som är fångade innan starten av tävlingen räknas.
 • Fångad fisk måste anmälas senast 14 dagar efter fångstdag, inom tävlingsdatum.
 • Längden på fisken avrundas nedåt till närmaste hela cm.
 • All fisk som anmäls måste återutsättas, enbart C&R är tillåtet.
 • Abborren måste vara fångad på ett valfritt GUNKI bete  (t.ex.  Rockstar Bumpy Gamera, Peps, G Bump, Boogie Craw,  osv. ….) .
 • Tävlingen är öppen för tävlande  i följande länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland.
 • Det blir en administrativ kostnad på 100:- för att registrera sig för tävlingen läs mer om detta på Fish Eco.
 • Anmälan sker här https://www.fishy.nu/gunki-iron-perch

Vid anmälan behöver ni maila oss två bilder:

 • Fångstman och fisk med bete.
 • Fisk mot en mätsticka där man tydligt kan se längden.

Samt följande info:

 • Fullständigt namn, adress, mobilnummer.
 • Vilket bete fisken tagit på
 • Längd på fisken
 • Gärna vikt
 • Gärna en kort fångstberättelse
 • Gärna i vilket vatten

Genom att anmäla en fisk överlämnar man hela ansvaret för bedömningen om fiskens giltighet till oss.
Vi har full rätt att underkänna fisk som vi menar inte uppfyller kraven (otydligt foto, ej godkänd mätsticka, olagligt fångad fisk osv.)
Vi äger rätt att publicera bild på fisk & fångstman på våra egna sociala medier , Fish Eco samt annan relevant media.
Resultat m.m. presenteras löpande på Gunki Scandinavias facebook
.

Vi korar en etappvinnare och delar ut priser vid följande tillfällen:

 • 1:a OMGÅNG  1/3 –  31/5
 • 2:a OMGÅNG  1/6  –  31/8
 • 3:e OMGÅNG  1/9  –  31/10

PRISBORD

 • Priser per omgång (1- 3)
 • 1:a och 2:a pris går till de 2 enskilt  längsta abborrarna i varje omgång. 3:e priset lottas ut bland alla bidrag.
 • Vid samma längd så utses vinnaren genom den längsta andra fisken anmäld under samma omgång. Vid samma längd på den andra största fisken avgör den tredje. Går de inte att utse en vinnare då så lottas priset.
 • 1:a  GUNKI keps + låda med GUNKI beten (Premium)
 • 2:a  GUNKI keps + låda med GUNKI beten ( Pro)
 • 3:e  GUNKI keps + goodiebag med GUNKI beten (Standard).  Detta pris lottas ut varje månad bland de bidrag vi får in.

Slutpriser totalt :

 • Pris 1-3 går till dem som fångat de sammanlagt 5 längsta abborrarna under hela tävlingen. Pris 4 och 5 lottas ut bland dem som skickat in minst 5 bidrag. Vid samma totallängd så utses vinnaren genom längst enskild fisk.
 • 1:a pris medverkan i ett fiskereportage i sällskap av Jan O./ Fish Eco samt en eller fler representanter från Team Gunki i jakten på storabborre.
 • Dessutom ett  GUNKI STRIPES spö+ Gunki rulle CHOOTEN CUT FV+ låda med GUNKI beten + GUNKI keps.
 • 2:a pris GUNKI STRIPES spö + Gunki  rulle CHOOTEN CUT FV  + låda med GUNKI beten + GUNKI keps.
 • 3:e pris GUNKI STRIPES SPÖ + låda med GUNKI beten + GUNKI keps.
 • 4:e pris Sortiment med GUNKI beten  + GUNKI keps.
 • 5:e pris Sortiment med GUNKI beten + GUNKI keps.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande prisbordet.